Miejsce pracy: Poznań okolice

Główne zadania:

 • sprzedaż i dostarczanie naszych surówek i sałatek oraz soków NFC do sprzedaży detalicznej
 • budowanie i rozwijanie współpracy z nowymi odbiorcami
 • prezentacja produktów i dbałość o ekspozycję
 • obsługa zamówień i odbiór należności
 • raportowanie sprzedaży
 • dbanie o powierzony sprzęt

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy w handlu w branży spożywczej (produkty świeże, ultra świeże, dania gotowe, itp.) oraz soki NFC
 • samodzielność
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • nastawienie na realizację postawionych celów
 • własny samochód chłodnia / agregat
 • działalność gospodarcza

Oferujemy:

 • atrakcyjne  warunki wynagrodzenia oraz system premiowy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy usługi transportowe
 • przyjazne środowisko pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego rozbudowa ilości tras
 • bazę danych klientów do obsługi zamówień

Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maga Foods sp.  z o.o.  z siedzibą w Dawidach, (05-090 Raszyn) ul. Warszawska 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS: 0000637177 NIP: 5223071732, REGON 365436000.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Maga Foods sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.