Miejsce pracy: Raszyn – Dawidy (pow. pruszkowski)

Główne zadania:

 • załadunki / rozładunki dostaw
 • wydania surowców na produkcję
 • kompletacja zamówień
 • realokacja towarów pomiędzy magazynami (praca częściowo na zewnątrz)
 • obsługa wózka widłowego (niski skład)

Wymagania:

 • uprawnienia UDT lub gotowość do uzyskania
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do uzyskania
 • gotowość do pracy zmianowej – trzy zmiany
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • motywacja do pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • dofinansowanie dojazdu do pracy
 • pakiet socjalny (opieka medyczna, karta sportowa, bony, paczki i inne)
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w zakładzie produkcji spożywczej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maga Foods sp.  z o.o.  z siedzibą w Dawidach, (05-090 Raszyn) ul. Warszawska 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS: 0000637177 NIP: 5223071732, REGON 365436000.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Maga Foods sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.