Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby wywołanej wirusem Covid-19 przeprowadziliśmy ocenę ryzyka zarażenia wirusem na terenie zakładu Maga Foods, wdrożyliśmy dodatkowe procedury dla naszych pracowników, dostawców, firm transportowych, serwisowych oraz gości. W ramach tych procedur wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności, które chcemy Państwu zakomunikować – w zakresie jaki dotyczy naszej współpracy.